Holmbergs Talare - Goda relationer Goda resultat
Marianne Holmberg

Frida Ohlsson Sandahl

Förfrågan

Frida Ohlsson Sandahl var Jönköpings första HBTQ konsult som anordnat stadens första Pridefestival 2013.

Frida har en bakgrund inom Scoutförbundet  som internationell sekreterare och Vi unga som generalsekreterare men är sedan 2014 verksamhetsutvecklare på Sensus studieförbund. Hon är sociolog med inriktning på genus, mångfald och arbetsvetenskap.

Hon är också författare till böckerna Inkludera - Jämställdhet och HBTQ i organisationen samt Så att jag kan komma in - HBTQ frågor i Frälsningsarmen. Idag arbetar Frida med folkbildning inom Sensus och varvar detta med föreläsningar och moderatoruppdrag inom områden som Kön, Sexualitet, Normer, Jämställdhet, Mångfald, HBTQ.Här kommer ett antal områden som Frida kan föreläsa kring;

  • Intersektionalitet, normkritik och toleranspedagogik
  • Riktiga män, parmiddagar och flator- hur könsnormer påverkar vår vardag
  • Manlighet- vad handlar det om teorier och forskning
  • Feminism och kvinnokamp
  • Genus och Arbetsmarknad
  • Barn, skola och genus 
  • Heteronormer och HBTQ
  • Härskar- och främjartekniker samt motstrategier 

Tyvärr hittades ingen föreläsare.