Holmbergs Talare - Goda relationer Goda resultat
Marianne Holmberg

Gabriella Wejlid

Förfrågan
Gabriella Wejlid har de senaste 10 åren arbetat som föreläsare och utbildare inom kreativitet, hjärnträning och retorik. Hon har skrivit flera böcker om hjärnan tillsammans med sin kollega Jenny Åkerman, bland annat ”Ja tack, Hjärna!” och ”Mycket hjärna!”. Tidigare arbetade hon som kommunikatör och har studerat bland annat kommunikation, marknadsföring och improvisationsteater. Gabriella  uppdaterar sig ständigt med den  nya forskning om hjärnan, med fokus på: Hur kan man ta ner den här kunskapen till en praktisk nivå, som man har direkt nytta av?

 

Föreläsningsteman:

  • Kreativitet- Hur vi tränar kreativiteten, bryter mönster och upptäcker nya idéer och möjligheter.
  • Hjärnan på jobbet - Hur vi hittar större fokus, mer motivation och får hjärnan att göra lite mer som vi vill.
  • Kreativ retorik - Presentationsteknik kombinerat med kreativitet - för att kunna tänka nytt och hantera oväntade situationer. 

Gabriella erbjuder  interaktiva seminarier som ger inspiration och energi, men också praktiska verktyg och konkret kunskap. Deltagarna involveras i enkla, snabba övningar som ger skratt, aha-upplevelser och en helt ny förståelse för hur hjärnan fungerar men också  användbara metoder de  har nytta av i arbetet och vardagen. De får inte bara veta saker om kreativitet, utan faktiskt vara mer kreativa själva!

Gabriella anpassar innehåll och upplägg utifrån kunders behov och föreläser gärna för alla  typer av målgrupper både inom företag, organisationer och offentlig verksamhet. 

Tyvärr hittades ingen föreläsare.