Holmbergs Talare - Goda relationer Goda resultat
Marianne Holmberg

Gary R Baker

Förfrågan
Gary R Baker är en amerikansk konsult som nu är bosatt i Sverige. Han hjälper svenska företag att förstå och anpassa sin verksamhet efter de nya affärsmöjligheter som mångfalden på marknaden kräver. Strategiutvecklingen inriktad på företagens samverkan med den externa marknaden och anpassningen av den interna verksamheten. Gary R Baker föreläser om mångfaldens möjligheter men  erbjuder också utbildningsseminarier och studieresor till USA.

Gary Bakers karriär har omfattat konsulttjänster åt såväl finansiella jättar som Morgan Stanley och små etniska banker, genomförandet av nya bank- och antidiskrimineringsregler, samt utveckling av nya försäljningsteam i Silicon Valley. Under 90-talet var han en eftertraktad talare på amerikanska konferenser. Under 1998-99 höll han mer än 30 seminarier över hela USA om hur finansiella företag kan vinna och behålla flera kunder genom en djupare förståelse för kulturella skillnader.

Här följer några exempel på föreläsningar som Gary kan erbjuda:

-"Mångfalds affärsmöjligheter sett genom amerikanska glasögon"

-"Mångfald som affärsidé - från dagens utmaning till morgondagens "business as usual"

-"The color of money - ett hållbart synsätt till mångfald

-"Ett helikoptersperspektiv på mångfalds påverkan på den interna organisationen", med en presentation om personal-, försäljnings-, marknadsförings-, produkt/tjänstutvecklings- och ledningsprocesser kring mångfald.

-Att sälja tjänster i en mångfaldig marknad - spetskompetens som behövs" - en presentation om unika aspekter av försäljnings- och marknadsföringskanaler, kundbeteende, krav som ställs på företagets försäljare och kundtjänst m.m

-"Att driva ett mångfaldskulturskifte inom en stor organisation"  för både offentliga sektorn och för privata företag.

Gary är engagerande, rolig, tydlig och väcker många insikter.

Tyvärr hittades ingen föreläsare.