Holmbergs Talare - Goda relationer Goda resultat
Marianne Holmberg

Georg Frick

Förfrågan
Georg Frick är arbetsgivarkonsult, författare  förläggare och föreläsare. Han har studerat personal och arbetslivsfrågor och är specialist på praktisk arbetsrätt och har mångårig erfarenhet som förhgandlare, rådgivare och konsult. Hans författarskap har inspiretats av de behov han mött hos sina kunder som konsult och han har skrivit bl.a följande böcker; Lönesamtal- handbok för chefer, Arbetsrätt- handbok för chefer, Misskötsel- handbok för chefer, Samverkan i praktiken.

Georg har ett brinnande intresse för aktuella arbetsgivarfrågor och en pedagogisk förmåga att förklara invecklade sammanhang utan att krångla till det. Georg är tydlig, saklig och vis av praktisk erfarenhet vilket uppskattas i många situationer. 

Georg kan lägga upp utbildningar eller föreläsningar inom olika områden som ex; 

Arbetsrätt för HR specialister, Arbetsrätt för chefer, Hantera misskötsel, Kränkande särbehandling, Diskrimineringslagarna, Artbetsmiljö, Länesättning och lönesamtal, Medarbetarsamtal, Övertalighet och uppsägningar samt Psykisk ohälsa. 

Georg specialsyr upplägg utifrån kunders behov och målgrupp.

Tyvärr hittades ingen föreläsare.