Holmbergs Talare - Goda relationer Goda resultat
Marianne Holmberg

Gert Andersson

Förfrågan
Gert Anderssons liv började ganska tufft, han blev misshandlad både fysiskt och psykiskt av sina föräldrar. Som barn hade han svårt att passa tider och att koncentrera sig i skolan. Desto äldre Gert blev ju mer dåligt mådde han, Gert slogs med ångest och självmordstankar. År 2001 blev Gert diagnoserad "mycket" ADHD. Han bestämmde sig då för att föreläsa på temat, för att hjälpa andra i samma situation.

Detta är några rubriker som Gert Andersson föreläser om:

-DAMP/ADHD= kriminalitet och missbruk? Eller finns det positiva egenskapermed DAMP/ADHD?
-DAMP/ADHD - diagnos eller hjärnspöke?
-Att som vuxen leva med DAMP/ADHD

Gert föreläser personligt om sitt eget liv med ADHD men ger både fakta och information om DAMP/AHDH och ger även tips och råd till barn, vuxna och anhöriga, för att underlätta de problem som DAMP/ADHD medför.

Tyvärr hittades ingen föreläsare.