Holmbergs Talare - Goda relationer Goda resultat
Marianne Holmberg

Gert Ohlsson

Förfrågan

Gert Ohlsson är en efterfrågad föreläsare med lång erfarenhet. Han har en spännande bakgrund som musiklärare, riksspelman, terapeut och författare. Han har skrivit boken "Brinnande eldsjäl eller utbränd?" och föreläser om stress och arbetslust men också om marknadsföring av kultur och kultur i vården. Han har också erfarenhet från politisk verksamhet.Idag arbetar Gert mest med föreläsningar, kreativa och lekfulla personaldagar, terapi med stresshantering både enskilt och i grupp.

Gert föreläser under följande rubriker;

-"Stress & Utbrändhet eller Arbetsglädje & Livslust?"  Arbetsplatsmiljön - Privatlivet/Fritiden - Livserfarenheten. Det är viktigt att förstå värdet av individens eget ansvar för sin egen hälsa och att ta makten i sitt eget liv, istället för att ta på sig rollen som offer.

-"Det goda ledarskapet" Bli ledaren i ditt eget liv. Vi är alla ledare: föräldrar leder sina barn, lärare leder elever, styrelseledamöter i en förening leder medlemmar, chefer leder sina underställda osv. En god ledare kan skapa en värld där folk vill vara. Först måste dock ledaren skapa en värld där han själv vill vara. Genom att bli den inre goda ledaren för sig själv kan ledaren därefter utöva ett gott formellt ledarskap över andra.

-"Från tomma stolar till fulla hus"

-"Musikens läkande kraft"

 Gert är en artist på scenen och hans föreläsningar är som en föreställning, där han varvar sina berättelser och historier med djupa och allvarliga resonemang om livet. Föreläsningarna bygger på hans egen livserfarenhet, färgad av hans arbetsglädje, livslust och humor.

Tyvärr hittades ingen föreläsare.