Holmbergs Talare - Goda relationer Goda resultat
Marianne Holmberg

Gillis Herlitz

Förfrågan
Gillis Herlitz är en av Sveriges främsta föreläsare med många års erfarenhet. Som etnolog, antropolog och författare till böcker som "Svenskar", "Kulturgrammatik", "Socialgrammatik" har han på många sätt skärskådat våra beteenden och våra relationer till varandra. Han är speciellt efterfrågad med sin föreläsning "Kulturmöten" som handlar om kulturskillnader såväl internationellt som på den egna arbetsplatsen. Många känner igen hans humor och träffsäkra repliker från Söndagmorgnarnas "Telespånare" i P4.

Gillis Herlitz har många års internationellt arbete både inom FN och SIDA bakom sig. Han har arbetat i bland annat Indien, Kenya och Tanzania. Idag är han frilansande kulturvetare, har skrivit en rad böcker och ger över 200 föreläsningar per år. Kulturmöten och kulturkrockar är ett återvändande tema i flera av hans föreläsningar. ”Den goda arbetskulturen” visar oss hur vi kan identifiera hinder och se möjligheter till växande och utveckling i våra organisationskulturer.

I sin bok ”Socialgrammatik” liksom i föreläsningen ”Social Kompetens” belyser han frågor som ”Vad är social kompetens?”, ”Hur blir man socialt kompetent?”, ”Vilka egenskaper har den som besitter det?”. Är begreppet enbart ett modeord - en fluga - eller är det ett viktigt begrepp att diskutera, analysera och fundera kring? I sin nya föreläsning utvecklar han temat kring roller, kommunikation, etik, värderingar och vad som händer med våra relationer i tider av snabba förändringar.

Tyvärr hittades ingen föreläsare.