Holmbergs Talare - Goda relationer Goda resultat
Marianne Holmberg

Göran Davidsson

Förfrågan
Göran  Davidsson föreläser, utbildar och inspirerar om hur man med en VINNANDE VÄRDEGRUND utvecklar den inre kraften hos individer, grupper och organisationer. 
För förskolor och skolor erbjuder han specialanpassade inspirationsdagar som fokuserar på hur vi utrotar kränkningar och förankrar läroplanens värdegrund på ett kreativt och lustfyllt sätt. 
Göran Davidsson är utbildad lärare med specialpedagogisk kompetens.  Han har arbetet i Enköpings kommun med att utveckla värdegrundarbete, gruppklimat,  ledarskap och frågor kopplade till barnets rättigheter.Han arbetar sedan hösten 2015 i egen regi.


Exempel på teman som Göran gärna föreläser kring; 
Vinnande Värdegrund- Tilltro, trygghet, trivsel, tillit, tacksamhet 
Inre Styrketräning- Ansvar, samarbete och stil
Barnens Rättigheter - Barnkonventionen
 
Göran visar på hur pedagoger mitt i den stressfyllda vardagen kan bli värdegrundsbärare och utveckla en verksamhet som genomsyras av ANSVAR, SAMARBETE och STIL. Med en VINNANDE VÄRDEGRUND görs alla till vinnare, skolledning, personal, föräldrar och inte minst alla barn och elever. 
Göran Davidsson gör också inspirationsföreläsningar för personal inom ex hemtjänst, socialtjänst, LSS och andra sammanhang där personal behöver arbeta med ett gemensamt värdegrundsarbete. Han anpassar sina föreläsningar utifrån målgrupp och behov. 
Görans föreläsningar och utbildningar är lättsamma men också tankeväckande. Humoristiska men också allvarliga. Han arbetar gärna med tydliga symboler, fantasi och berättelser och har en  fantastisk pedagogisk förmåga  att väcka barns och vuxnas lust till samspel och insikt. Görans fokus är att inspirera 
och visa på praktiska samspelsverktyg som gör det ”omöjliga” möjligt.
 

Tyvärr hittades ingen föreläsare.