Holmbergs Talare - Goda relationer Goda resultat
Marianne Holmberg

Göran Gunnarsson

Förfrågan

Göran Gunnarsson var Örebropolisens presstalesman mellan 1995 och 2004 och blev snabbt rikskänd. Han är mycket erfaren när det gäller mediekontakter och krishantering och föreläser idag om hur man hanterar media.

Så här presenterar Göran sig själv;
Efter drygt tio år i hetluften har jag en mängd erfarenheter att lära ut till företag och organisationer. De kunskaper jag förmedlar handlar förstås inte om att manipulera medierna. I stället handlar det om att förstå spelreglerna, vara väl förberedd och vältränad. 2000-talet är mediernas tidevarv. Aldrig tidigare har TV, Internet, tidningar och andra medier påverkat våra liv, på gott och på ont. Företag och organisationer inser värdet av positiv publicitet och fruktar förstås motsatsen. En skicklig journalist kan korsfästa en oerfaren person på nolltid. Ibland rättmätigt och ibland orättvist.

Jag skräddarsyr utbildningar efter kundernas önskemål. Här nedan finner du några exempel på innehåll som efter en dialog med dig formas till en utbildning för dig och dina medarbetare.Medieträningsmeny

• När ska man ha en presskonferens?
• Hur lägger man upp en presskonferens?
• Mediernas uppdrag, bl.a. den kritiska granskningen.
• Pressens etiska regler och dina rättigheter.
• Journalistiska metoder.
• Så här kan en nyhet vinklas.
• Så här fungerar samspelet mellan medierna.
• Så blir man säkrare i mötet med medierna, t.ex. hantera nervositet.
• Hur man förbereder sig inför en intervju.
• Att hantera överraskningar, trängd mot väggen.
• Vem har initiativet ?
• Kan – och bör – man ha en personlig relation till en journalist ?
• Krissimulering.
• Budskapsträning i teori och praktik, t.ex. framträdandeträning
framför filmkamera
• Exempel från verkligheten på fiasko och framgång.

Rent praktiskt genomförs utbildningen i halv-, heldags- och tvådagarsövningar. Räkna med en intensiv träning som ger brukbara
kunskaper. Och det är viktigt eftersom man egentligen aldrig får en andra chans i mediesammanhang.

Tyvärr hittades ingen föreläsare.