Holmbergs Talare - Goda relationer Goda resultat
Marianne Holmberg

Gullmay Idman

Förfrågan
Gullmay Idman har en bakgrund i statsförvaltningen som ekonomi- och personaladministratör och insåg då nödvändigheten av att se till att människor får sitt behov av utveckling tillgodosett. Hon har i sina skrifter enkelt och klargörande tagit upp existentiella frågor och är en uppskattad föreläsare i detta ämne.

Gullmay föreläser kring många teman och ämnen, här följer några;

-Vilja, Våga, Välja- Hur kan man göra livet roligare, gladare och mer spännande? Hur kan man öka sitt självförtroende, få en inre styrka och dessutom få tiden att räcka till?

-Arbetslust och hälsa -Våra attityder styr vårt välbefinnande och vår arbetslust. Det är lusten som ger oss energi. Vi behöver kraft och energi för att orka med alla krav, ta itu med svåra arbetsuppgifter, påverka vår situation och entusiasmera vår omgivning. Kan vi ändra våra attityder?

-Född till ledare? -Vissa människor får andra med sig. De är ledare, på gott eller på ont. En del av dessa entusiasmerar sina medarbetare, sina barn, sina elever osv. Andra är auktoritära, bestämmer över andra och får människor, som inte kan leda sig själva, att lyda. Vad är det som gör den stora skillnaden? Hur kan vi lära andra att leda, åtminstone sig själva?

Tillsammans med sin man Pekka Idman håller Gullmay också kurser i "Våga börja tala", "Samtalsmetodik", "Grupprelationer" och "Roller".
Med mycket humor och en varm karisma förmedlar Gullmay inspiration och nya insikter och får alla att känna sig värdefulla.
 

Tyvärr hittades ingen föreläsare.