Holmbergs Talare - Goda relationer Goda resultat
Marianne Holmberg

Gunilla Axman

Förfrågan


Gunilla Axman certifierad krishanterare enligt Head On metoden. 
Hon miste sin dotter i Backabranden i Göteborg 1998 och  förstod  efter det hur viktigt det är med kunskapen om krishantering.  Både förebyggande, kort och långsiktigt.
På ett enkelt och pedagogisk sätt får förmedlar Gunilla hur människor agerar och reagerar i sorg, kris, konflikt, stress och separation. Kunskap om krishanterig behövs både för var och en och för att förstå människor omkring sig. Den ger  redskap i det privata livet och i  arbetet med andra människor.
Det spelar ingen roll vilken kris man varit med om. Metoden är unik. Det är en livskunskap som riktar sig till alla människor. Gunilla blandar  i sina föreläsningar och utbildningar fakta och kunskap  om krishantering med egna erfarenheter om hur man tar sig tillbaka till livet igen, det nya livet efter man varit med om en kris.
För att bli hel och kunna förlåta måste man titta på både kropp, själ och ande. H
Gunilla arbetar idag med  kortare föreläsningar eller hel- eller  halvdags-utbildningar  för personer som möter människor i kris. Hon planerar innehåll och upplägg i samråd med uppdragsgivare utifrån  målgruppens behov. 

Tyvärr hittades ingen föreläsare.