Holmbergs Talare - Goda relationer Goda resultat
Marianne Holmberg

Gunilla Bergh Bidemar

Förfrågan

Gunilla Bergh Bidemar är utbildad marknadsekonom och har med sina 15 år i reklambyråbranschen en ordentlig insikt i både stora och mindre företags marknadsföringsproblem. Sedan tio år arbetar hon som konsult huvudsakligen med fokus på företags marknads- och försäljningsavdelningar. Förutsättningarna för att kommunicera med marknaden har förändrats radikalt på senare tid. Och ingenting tyder på att den förändringstakten avtar. Dessa förändringar påverkar naturligtvis de personer som dagligen arbetar med ett företags marknadskommunikation.Gunilla har med sitt norrländska, inspirerande och ärliga förhållningssätt vunnit förtroende från många företag. Att få medarbetarna att förstå innebörden av visioner och varumärke och också hur de praktiskt ska översätta dessa plattformar till en reell vardag är ett ämne som hon jobbar mycket med. Gunillas erfarenhet att förstå reklambranschens drivkrafter är en tillgång för människor som är den branschens kunder. Att förbättra samarbetet med sin leverantör ger inte bara bättre projektekonomi, utan gör ju faktiskt att det blir både bättre resultat och också roligare under arbetets gång. Hon är generös med exempel från sitt eget liv, misslyckanden och floppar men också de projekt som varit riktigt lyckade. Dessa exempel ger en bra grund för deltagarna att själva dela med sig av sin egen vardag. För som Gunilla säger – jag pratar vardag och verklighet. Människorna som lyssnar på mig ska kunna sätta igång och jobba med mina verktyg bums.

Ämnen som Gunilla talar om:

-Idéförsäljning
-Att levandegöra varumärket
-Vi är alla säljare
-Sälja in en offert
-Presentationsteknik
-Vinnande Kundrelationer
-Praktisk marknadsföring
-Att arbeta i projekt
-Bra reklam – vad är det och hur gör man?
-Att köpa reklam
-Att välja reklambyrå
-Marknadskommunikationstrender

 

Tyvärr hittades ingen föreläsare.