Holmbergs Talare - Goda relationer Goda resultat
Marianne Holmberg

Gunilla Bokedal

Förfrågan

 

Gunilla Bokedal beskriver på ett enkelt och fascinerande sätt hur vi kan skapa trivsamma miljöer med kunskap om Feng Shui. Vi påverkas ständigt av allt i vår omgivning, och då är möblernas placering, färg, form, material, ljus, ljud och symboler viktiga faktorer att ta hänsyn till för vårt välbefinnande. Gunilla är certifierad Feng Shui konsult med inriktning på nordisk kultur. Hon är utbildad inom formskolan på Nordic School of Feng Shui.Feng Shui är en gammal kinesisk lära som ordagrant betyder vind och vatten och beskriver hur vi påverkas av allt i vår omgivning, dygnet runt, hela livet. Det handlar inte om att tro – vi påverkas oavsett om vi vill eller inte. För att känna harmoni gäller det att hitta samspelet mellan vår omgivning och det liv vi lever. Feng Shui är en förening mellan arkitektur, inredning, psykologi och filosofi och är lika aktuell idag som för flera tusen år sedan.

Med kunskap om Feng Shui kan vi skapa miljöer där människor kan trivas och utvecklas. Vi påverkas ständigt av allt i vår omgivning och då är möblernas placering, färg, form, material, belysning, ljud och symboler viktiga faktorer att ta hänsyn till för vårt välbefinnande.

Föreläsningsrubriker:

- Feng Shui på företaget leder ofta till lägre sjukfrånvaro, minskad stress och en kreativ och harmonisk arbetsmiljö som attraherar kunderna och stärker varumärket.

- Feng Shui i skolans miljö stärker barnen i deras utvecklingsfaser och ger utrymme för aktiviteter, koncentration och vila.

- Feng Shui på hotellet medför en harmonisk miljö där gästerna trivs och gärna återvänder.

- Feng Shui i vårdmiljön skapar lugn och trygghet. Det påverkar hälsan, välbefinnandet och tillfrisknandet och ger personalen stöd i arbetet.

- Feng Shui i hemmet ger den harmoni och energi som vi alla behöver i vardagen.

Att skapa trivsamma och hälsosamma miljöer där människor mår bra och utvecklas är målet" säger Feng Shui konsult Gunilla Bokedal. Ingen går opåverkad från hennes föreläsningar.

Tyvärr hittades ingen föreläsare.