Holmbergs Talare - Goda relationer Goda resultat
Marianne Holmberg

Gunnar Johansson

Förfrågan
Gunnar Johansson är professor i kostvetenskap från Umeå Universitet, professor i folkhälsovetenskap från Mittuniversitetet och professor i Hälsovetenskap från Högskolan i Halmstad. Han har arbetat med forskning och undervisning i över 30 år och publicerat många vetenskapliga och populärvetenskapliga artiklar som alla handlar om Hälsa på något plan. I dag skriver och föreläser Gunnar mest om hur och varför man förändrar sitt hälsobeteende.

Gunnar föreläser om Hälsa, kost och hälsobeteenden och specialsyr sina föreläsningar utifrån kunders behov och målgrupp. Under temat Gott-Liv föreläser Gunnar bla om följande områden; 

  • Vilka kostråd kan man lita på?
  • Hur behåller man en viktnedgång? 
  • Vad ska en idrottare äta? 
  • Hur mycket protein behöver en idrottare? 
  • Hur blir man lycklig?
  • Varför uppstår trakasserier på arbetet och vad kan man göra åt det?

Gunnar är mån om att hans lyssnare går hem med en bra känsla och att de fått med sig något värdefullt som " de vill prova när de kommer hem".  Han stimulera gärna till samtal och diskussioner. 

Tyvärr hittades ingen föreläsare.