Holmbergs Talare - Goda relationer Goda resultat
Marianne Holmberg

Gunnar Wetterberg

Förfrågan

Fotograf: Jenny Lundberg

Gunnar Wetterberg  har varit samhällspolitisk chef på Saco, ursprungligen historiker och diplomat, tidigare Finansdepartementet (huvudsekreterare i Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi, därefter ansvarig för Långtidsutredningarna 1992 och 1995) och Svenska Kommunförbundet. Han har varit med och skrivit boken "Med blicken framåt" några framtida utmaningar och möjligheter för en attraktiv arbetsgivare. Hur ska kommuner och landsting kunna rekrytera och behålla kvalificerade medarbetare de närmaste åren – i konkurrens med andra arbetsgivare?Gunnar Wetterberg presenterar sin syn på hur det ser ut idag och hur kommuner och landsting kan arbeta framåt. Särskilt uppmärksammas tre områden där det finns potential för förbättringar: Generations- och kompetensväxling, Mentorskap och traineeverksamhet, Attraktiva anställningsformer och belöningssystem.

Gunnar föreläser för arbetsgivarföreträdare, personalchefer, personalstrateger och andra med intresse för arbetsgivarpolitiska frågor och HR

 Rubriker som Gunnar talar kring:
-Kommunernas rötter och framtid
-De svenska födelsetalen demografin och dess konsekvenser -"Finanskriser förr och nu"
-Riksbankens historia
-Axel Oxelstjärna - i ett ledarskapsperspektiv

Publicerat böcker och artiklar i historiska och samhällsvetenskapliga ämnen, bl.a. Kanslern. Axel Oxenstierna i sin tid (2002), Efter fyrtiotalisterna (2008) och Pengarna och makten. Riksbankens historia (2009). Fil dr h c, Lund 2009. Ledamot av Kungl. Vetenskapsakademien, klass X 2010. Alkoholen, samhället och arbetslivet.

 

Tyvärr hittades ingen föreläsare.