Holmbergs Talare - Goda relationer Goda resultat
Marianne Holmberg

Gunnel Carlson

Förfrågan

Gunnel Carlson är journalist, författare och folkkär programledare för trädgårdsprogrammet Gröna Rum och som trädgådsjournalist i Gokväll. Gunnel Carlson arbetar också med att sprida kunskap och erfarenhetsutbyte bland trädgårdsentusiaster och är en av medarrangörerna till "Tusen Trädgårdar" där människor runt om i landet på en given dag öppnar sina trädgårdar för allmänheten.Hon guidar också trädgårdsresor både i Sverige och utomlands.

Gunnel Carlson har bl.a skrivit boken Min gröna passion- om mitt liv med trädgården. Ett tema hon gärna föreläser om. Hon utkom nyligen med boken Snödroppar - en galantofil kärlekshistoria.Gunnel Carlson föreläser gärna om sitt brinnande trädgårdsintresse och pratar gärna med utgångspunkt från någon av följande rubriker; 

  • Mina egna gröna rum- och andras. Varför har vi trädgårdar? Gunnels favoriter, om odlingslust men inte plåga. Om trädgårdskulturer i andra delar av världen.
  • Ett grönt liv på inglasade balkonger, uterum och i växthus. Hur tar vi vara på dessa möjligheter till odling, grönska, nytta och skönhet?
  • Pelargoner- en passion. 

Gunnel Carlsson anpassar sina föreläsningar efter tid plats och publik och anknyter alltid till säsongen eller platsen. 


Tyvärr hittades ingen föreläsare.