Holmbergs Talare - Goda relationer Goda resultat
Marianne Holmberg

Hans Bourghardt

Förfrågan
Hans Bourghardt har varit engagerad som utbildare och föreläsare i tjugo år. Han har en universitetsexamen i litteratur, film och teater och en fil kand-examen i retorik från Södertörns högskola. Hans ger praktiskt inriktade kursen och träningar i presentationsteknik, retorik, Corporate Storytelling, dialog och konflikthantering för näringsliv, organisationer och statliga myndigheter. Han undervisar i praktisk retorik och berättandets retorik vid Lunds universitet.Här följer några områden som Hans gärna föreläser om;'

Presentationsteknik
Ger kunskaper om i hur du förbereder, formulerar och framför säljande presentationer

Retorik och PowerPoint
Hur fungerar PowerPoint  och vad måste du tänka på när du använder det. Retoriska metoder för hur du kan lägga upp en professionell PowerPoint - presentation och argumentera övertygande.

Retorik
Utbildningarna i retorik kan ha olika inriktningar beroende på uppdragsgivarens behov och önskemål. De är alltid praktiskt inriktade och kan innehålla moment som: att skapa förtroende genom kommunikation, argumentation och språkanvändning.

Corporate Storytelling
Corporate Storytelling är ett nytt sätt att finna, utveckla och förmedla berättelser om företaget och dess medarbetare. Med Corporate Storytelling kan du stärka företagets varumärke och förmedla dess värderingar i marknadsföring och vid kundkontakter.


Utbildningen sker i workshop med praktisk träning och individuell feedbackTyvärr hittades ingen föreläsare.