Holmbergs Talare - Goda relationer Goda resultat
Marianne Holmberg

Helena Gustafsson

Förfrågan

Helena har varit elitspelare i volleyboll i 10 år. Under åren 1983-88 var Helena drabbad av ätstörningar. Idag är hon frisk! Helena föreläser om sina år med ätstörningar. Hon berättar om sitt liv där hon förde en ständig kamp mot sig själv. Helena levde i ett högt tempo och kastade sig in i nya projekt och relationer istället för att ta reda på vem hon var och vad hon ville. Hon berättar också hur det en dag tog tvärstopp och hur hon sedan lyckades vända livet till den hon är idag. Som lyssnare bjuds du på en berättelse som är fascinerande, brutal, lycklig och inspirerande. Det finns mycket att lära av den livsglädje och uppriktighet som förmedlas. Föreläsningarna ger insikt i möjligheterna att styra livet och din egen utveckling!Helena Föreläser också om möjligheterna med kognitiv beteendeterapi (KBT). När människor råkar ut för kriser, svåra livssituationer behöver vi hjälp och stöd för att hitta vägar tillbaka till livet. Vi kör ofta fast i gamla beteenden och mönster. Nya möjligheter öppnas med KBT. Livet är en resa med många mål, men kom ihåg det är resan som är livet.

Helena förmedlar livsglädje och positiv livssyn med värme och humor!

Några exempel på teman som Helena kan föreläsa om:
-Anorexi och bulimi
-Egen berättelse om livet med ätstörningar.
-Hur kan vi upptäcka sjukdomen?
-Hur reagerar omgivningen och vad kan omgivningen göra?
-Vägen tillbaka.
-Idrottens påverkan.

Kognitiv beteendeterapi:
Hur tankar, känslor och beteenden påverkar oss.
Möjligheten till val i olika situationer.
Att bryta vanor och mönster
Offerrollen och hur du kan förändra den.
Vem är det som bestämmer i ditt liv?

 

Tyvärr hittades ingen föreläsare.