Holmbergs Talare - Goda relationer Goda resultat
Marianne Holmberg

Henrik Belfrage

Förfrågan

Henrik Belfrage är professor i kriminologi vid Mittuniversitetet och forskningschef vid Rättspsykiatriska regionkliniken i Sundsvall.
Han har publicerat över 100 vetenskapliga artiklar och är en av huvudförfattarna bakom flera riskbedömningsinstrument som såväl nationellt som internationellt betraktas som "state-of-the-art" (bl a HCR-20 och SARA:SV). Han är en ofta anlitad expert av polisen när det gäller spaningsmord, hot och förföljelser av olika slag och har utbildat en stor del av landets polis i att bedöma risker för våld och kriminalitet av olika slag. Få personer i världen har så stor klinisk/praktisk erfarenhet av att intervjua och bedöma kriminella människor som han.Henriks föreläsningar:

-Vilka är männen som slår?
-Vem är stalkern och hur stora är riskerna?
-Hur känner man igen en psykopat?
-Hur ska man bedöma risker för
våld?

Tyvärr hittades ingen föreläsare.