Holmbergs Talare - Goda relationer Goda resultat
Marianne Holmberg

Håkan Eriksson

Förfrågan

Håkan Eriksson är läkare forskare och professor emeritus vid Karolinska Insitutet  och har tidigare forskat kring homoner och fortplantning. Under åren 1997- 2008 var han koordinator för området hälso- sjukvård inom Stiftelsen för Kunskaps- och Kompetensutveckling. Idag är hans huvudintresse hur IT kan utnyttjas inom diagnostik, terapi och patientkommunikation inom hälso och sjukvården.

Tillsammans med Peter Majanen har Håkan Eriksson skrivit boken Patient.nu som getts ut på Studentlitteratur och är ett resultat av en studie med 5000 medborgare 15 år och äldre där författarna kommit fram till ett antal arketyper för dagens och morgondagens patienter som det är en fördel om sjukvårds och hälsopersonal lär sig känna igen och bemöta på bästa sätt. 

De förändringar  som nu sker i samhället med en en ökad digitalisering och IT användning  innebär nya utmaningar och möjligheter och är centrala teman som Håkan föreläser kring för  hälso- och sjukvårdspersonal men också för andra intressenter. 

  

Teman som Håkan kan föreläsa kring; 

Hur ser framtidens patient och vård ut ? 

Hur möter sjukvården den medvetna patienten?

Livstilsförändringar 

eHälsa 

Robotar 

Så här säger Håkan Eriksson om patienternas förväntningar;

Det är en positiv utveckling med engagerande och kunniga patienter som kan ta aktiv del i sin vård.  Men det ställer nya krav på vårdpersonalen och på kvalitetssäkring. Att man kan leda vetgiriga medboirgare till sajter med samlad och säker information men också bli bättre på att bemöta patienter med social kompetens. Det är en pedagogisk utmaning att lyssna på patienten och skapa förtroende , att kunna förklara och få acceptans för en insats, inte minst om patienten läst sig till något annat. Detta gäller naturligtvis också i mötet med anhöriga.

Tyvärr hittades ingen föreläsare.