Holmbergs Talare - Goda relationer Goda resultat
Marianne Holmberg

Ing-Marie Persson

Förfrågan

Ing-Marie Persson är primatansvarig i Furuviks djurpark. Hon är internationellt engagerad för schimpansens utsatta situation. Tillsammans med organisationer som Jane Goodall Institute, Wild Chimpanzee Foundation och Pan Africa Sactuary Alliance kämpar Ing-Marie Persson för bevarandet av deras miljö och utvecklingsmöjligheter i Afrika. Hon har vigt sitt liv åt dessa stora människoapor.Ing-Marie Persson har utvecklat en unik relation till schimpansflocken i Furuviksparken och är helt accepterad som flockmedlem. Hon är en av få människor i världen som kan umgås med fullvuxna schimpanser. En schimpanshane är fyra gånger starkare än människan, mycket dominant och rangordningen är strikt i gruppen men Ing-Marie har en varm relation till flockens ledare Santino. Schimpansen har ett väl utvecklat språk, men det är bara människan förunnat att kunna tala. Ing-Marie har genom sitt tydliga kroppsspråk, sina signaler och ärlighet lyckats bli en flockledare tillsammans med Santino.

En resa i Ing-Maries värld framkallar både skratt, gråt och eftertanke. En resa som passar inom alla områden och yrkeskategorier - ingen går hem oberörd!

Ämnen som Ing-Marie Persson talar om:

-Schimpansen - vår närmaste släkting
-Kommunikation, känslor, kärlek, bekräftelse och ledarskap utan tal
-Vad kan människan lära av schimpansen?
-Management by schimpans.
-Tillsammans blir vi starka!
-Just du är en viktig droppe

Tyvärr hittades ingen föreläsare.