Holmbergs Talare - Goda relationer Goda resultat
Marianne Holmberg

Inga-Lill Nilsberth

Förfrågan

Lycklig och lyckad ledare.
Bli en säkrare ledare genom att känna dig själv och förstå dina egna reaktioner. Våga betrakta dig själv och dina känsloyttringar, det hjälper dig att bli en lugn och klok ledare.Bli nyfiken på dig själv och dina värderingars ursprung och lär dig att skilja på roll och person. Inga-Lill Nilsberth arbetar sedan drygt två år som rådgivare och konsult inom områdena organisationsutveckling, ledning och ledarskap. Inga-Lill har många års yrkeserfarenhet som lärare och lärarutbildare. Men ännu flera års erfarenhet av operativt arbete som studierektor, rektor, gymnasiechef, förvaltningschef och programchef.Inga-Lill föreläser under en rad olika rubriker där målgruppen är chefer och ledare under devisen "Framgångsrika ledare genererar framgångsrika medarbetare".

Rubriker på föreläsningar.

Har du koll på vem du är?

Vem är jag som person?
Vem är jag som ledare?
Ibland känner jag mig som en 5-åring. Vad är det då som händer i mig?
Barnet i dig färgar ditt ledarskap mer än du tror.

Att leda med förnuft och känsla

Att leda andra och att låta mig ledas av andra

Vad driver dig själv att leda andra?
Vill dina medarbetare bli ledda av dig.?
Att leda genom andra chefer kräver en särskild ledarkompetens
Att leda ledningsgrupp när dagordningen bågnar och vardagen trycker på….
Att leda lärare är det egentligen någon skillnad mot att leda andra yrkeskategorier?
Att hävda och hålla fast vid mål, syfte och uppdrag
Att samordna, styra och stödja
Att följa upp, ge feedback och följa upp igen.
Att leda och arbeta i en politiskt styrd organisation
Att leda andra i en politiskt styrd organisation

 Lojalitetens gränser

Vad säger du egentligen?

Har det du säger eller inte säger någon betydelse?
Tala är silver men tiga är guld gäller väl inte längre?
Uppfattas dina ord som förlösande eller förlamande?
Du styr mer än du tror med dina ord och uttryck, berättelser och beskrivningar
Att kunna och att vilja kommunicera, på olika nivåer och med olika syften
Kommunikation som en ledarteknik och ett förändringsredskap
Dina ord, din kropp och din kropps språ

Lusten och glädjen att leda

Alla organisationer lever i cykler av uppgång och nedgång
När strålkastarna släcks att uthärda ensamhet
Mod att visa tvivel
Mod att be om råd
Mod att vara liten en stund
Mod att våga lämna

Det är inte svårt att vara modig om man inte är rädd” (Tove Jansson)

Inga-Lill är utbildad vid Musikhögskolan, rektorsutbildad Uppsala universitet, Skolledarhögskolan Örebro, Toppledarprogrammet för högre chefer(SKL) Coachutbildad.

 

Tyvärr hittades ingen föreläsare.