Holmbergs Talare - Goda relationer Goda resultat
Marianne Holmberg

Inger Hansson

Förfrågan

Inger Hansson har arbetat i över 20  år som föreläsare, skribent och projektledare. Hon har specialiserat sig på kommunikationsutbildningar och  kurser i personlighetsutveckling, som varit mycket uppskattade, såväl i Sverige och utomlands.

Inger har också skrivit boken Våga mer, än du törs en påminnelse vad som är viktigt i livet!

Hon vann Stora Talarpriset 2012  med motiveringen : Inger Hansson förmedlar allvarliga budskap i en skön blandning av humor, värme och visdom. Som föreläsare når hon rakt in i publikens hjärta med sina kloka tankar om hur vi hanterar förändring, får samarbete och ökad arbetsglädje .Här följer teman och ämnen som Inger gärna föreläser om: 
Våga mer, än du törs!
•om självkänsla & stolthet
•om kommunikation
•om hur vi ska få tiden att räcka till
•om hur vi kan undvika energitjuvar såsom missförstånd, missnöje och oro
•om hur vi ska finna balansen i livet
•om hur vi kan starta lugn- och rosystemet
 
Den Goda arbetsplatsen!
•konsten att samarbeta
•att bli uppmärksam på sitt kroppsspråk
•det svåra samtalet
•retorikens grunder
•att kunna argumentera rätt
•om frågeteknik
•att hantera stress
 
Så lyckas du som kollega  – i teamet som medarbetare
•Vad skapar konflikter?
•Tar du ansvar bara för ditt eget eller för helheten?
•Hur reagerar du på stress?
•Får alla vara duktiga?
•Hur kan ni hjälpa varandra?
 
 
Inspirationsföreläsning!
•med innehåll vad Du/Ni önskar
 

Tyvärr hittades ingen föreläsare.