Holmbergs Talare - Goda relationer Goda resultat
Marianne Holmberg

Inger Lundmark

Förfrågan

BALANS - en grundförutsättning för uthållighet och expansion! Äventyr och utmaning behöver balanseras med trygghet och vila. Hur åstadkomma balans på arbetsplatsen och privat? Vad händer i hjärnan vid stress, kort och långvarig? Vad behöver hjärnan för att vara på topp? Tankens kraft - Om sambandet mellan de inre bilderna och kroppen, lustens och micropausernas betydelse, sambanden mellan kaostålighet och kreativitet/ destruktivitet.Inger Lundmark är auktoriserad dramapedagog, har gått grundkurs i gestaltterapi och Psykoterapi steg 1, samt är Certifierad Hypnosterapeut. Inger är en van och inspirerande ledare för såväl den lilla gruppen som det större sammanhanget. Hon bjuder dig och arbetslaget/ företaget på en rikt stimulerande, energigivande dag med många insikter. Du får lära dig enkla metoder som verkligen förändrar vardagen! För ökad tillgång till dina kreativa resurser, att användas för att anta utmaningar av olika slag, samt för att ge djup vila och snabb återhämtnng. Både privat och på arbetsplatsen.Inger har arbetat med kreativitet, konflikthantering, personalutveckling, lärarfortbildning sedan -93. Sedan 3 år tillbaka är Inger utbildare på halvtid och terapeut på halvtid med egen mottagning i Stockholm. Inger är medlem i SFKH - Svenska föreningen för klinisk hypnos, och utbildar även leg. sjukvårdspersonal i klinisk hypnos.

Tyvärr hittades ingen föreläsare.