Holmbergs Talare - Goda relationer Goda resultat
Marianne Holmberg

Ingmar Gens

Förfrågan

 

Ingmar är beteendevetare, föreläsare och tidigare gendersamordnare vid Riksförsäkringsverket. Han har stuckit ut hakan i massmedia och provocerat genom sin framtidsvision när det gäller kvinnors och mäns förutsättningar. "Pojkarna och männen är framtidens stora förlorare! Inom 20 år har kvinnorna tagit över samhället. Vi står inför ett maktskifte!" menar Ingmar. Pojkar har sämre betyg än flickor och fostras enligt ett otidsenligt mansideal som inte passar de krav det moderna samhället kräver. Flickor får ett mer nyanserat språk medan pojkar tilltalas genom korta uppmaningar. Ingmar talar kring Genus och jämställdhet på ett lättsamt och inspirerande sätt.Föreläsningen "Vagga Till Identitet" som också är titel på den bok han skrivit. En föreläsning om hur flickor blir kvinnor och pojkar blir män.

 Bakgrund

1994-00 Jämställdhetsexpert på Länsstyrelsen i Gävleborg.
Genomförda projekt bland andra: att få arbetslösa män till utbildning, fler män till förskola och vård, kvinnliga nätverk, “Flickor och pojkar i förskolan” mer känt som Gävleprojektet “Tittmyran/Björntomten”.
Föreläsningar och konsultation för olika organisationer, företag med flera.
2000-02 Informatör halvtid på Länsstyrelsen i Gävleborg,
projektledare halvtid på Utvecklingsrådet - ”Öppenhetsprojektet” som syftade till att öka öppenheten vid statliga myndigheter och företag.
Ledamot i RFSU:s styrelse.
Föreläsningar och konsultation i könsrollsfrågor för olika organisationer, företag med flera.
2002 Gendersamordnare vid Riksförsäkringsverket.
Föreläsningar och konsultation i könsrollsfrågor för olika organisationer, företag med flera.
2003- Föreläsare och konsult i könsrollsfrågor på heltid, som egen företagare.

Tyvärr hittades ingen föreläsare.