Holmbergs Talare - Goda relationer Goda resultat
Marianne Holmberg

Ingrid Alestig

Förfrågan

 

Ingrid Alestig är konsult, utbildare och föreläsare som hjälper sina kunder med att få nöjdare kunder. Hon föreläser och utbildar inom områden som försäljning, kundservice och kommunikation, gärna i kombination.

Hon har erfarenhet både från service och försäljningsjobb (t.ex. Västtrafik och Rennova kommunalt bolag inom avfallshantering) och använder sina kunskaper från dessa arbetsområden i ssina utbildningar och föreläsningar.
Exempel på ämnen som Ingrid gärna föreläser om;
Framgångsrik Försäljning
Nätverka dig till affärer.
Service är mer än ett leende!
Gör dina (missnöjda) kunder nöjda.
Prata så man förstår!
Vilken kundtyp?

Ingrid Alestig är en uppskattad talare som med glimten i ögat och smittande entusiasm ger åhörarna inspiration, kunskap och aha-upplevelser. Ingrids breda erfarenhet från försäljning, kundservice och ledarskap i olika branscher märks i föreläsningarna. Du kommmer att känna igen dig! 

Tyvärr hittades ingen föreläsare.