Holmbergs Talare - Goda relationer Goda resultat
Marianne Holmberg

Isabella Thambert

Förfrågan
Isabella Thambert är utbildad mimskådespelerska, röst/talpedagog (logonom) och rörelsepedagog som arbetar med föreläsningar, föreställningar, längre kurser och induviduell undervisning i kroppspråk och röst/tal kommunikation. Isabella driver sedan 1993 företaget Estradskolan med mål att ge redskap till att kommunicera med kropp och röst. Hon arbetar med personal utbildningar inom vård/omsorgs, skolor och sälj och servicebrancher.

Isabella har 20 års erfarenhet som skådespelerska och rörelsepedagog och har bl.a. medverkat i uppsättningar på Folkoperan, Kungliga Teatern, Riksteatern, Pantomimteatern, TV 1 Drama.
Hon föreläser under följande rubriker:
"Rörelseglädje" I ett kommunicerande perspektiv. En utbildning riktad till personal inom sjukvården, handikapp- och äldreomsorgen, lämpar sig också väl för personal inom skola och barnomsorg. "Tala så det syns" En föreläsning/utbildning i röst och tal med fokus på samspelet mellan rösten - talet och kroppen. Talets förankring i kroppen. "Kroppens dynamik" En föreläsning/utbildning med inriktning på kroppens uttryck och icke verbala kommunikation. "Scenen, yrkesrollen och Du" En utbildning i kroppsspråk och kundbemötande för personal inom sälj- och service. "Det går en clown... i dina skor" En medryckande pedagogisk föreställning som med humor ger krydda till vårt kroppsspråk. "Behövs kroppen i framtiden?" En föreläsning tillsammans med Joakim Eklund, journalist och dramaturg. Hur blir det med det personliga mötet i IT-samhället? Hur ska vi övertyga, påverka och ge upplevelser utan att kroppen är med? "Konsten att nå fram med ord och kropp" En pedagogisk föreställning och/eller en dags utbildning tillsammans med Vivian Rössner Wejke, fil mag/DIHR och företagsutbildare i kommunikation och konflikthantering. I ett spännande möte gestaltas kroppsspråk - talspråk - klarspråk!

Tyvärr hittades ingen föreläsare.