Holmbergs Talare - Goda relationer Goda resultat
Marianne Holmberg

Ivan Daza

Förfrågan

Ivan Daza är grundare av Blatteförmedlingen som startade våren 2006. Blatteförmedlingen har som mission att verka för ökad synergi mellan invandrare och företag. Blatteförmedlingen vill genom att fungera som länk mellan blattar och företag lyfta fram de samhällsekonomiska och företagsekonomiska vinster som finns att hämta genom en framgångsrik integrationsstrategi och skapa nytta för svenska företag i en internationell expansion. Ivan Daza har arbetat med utbildning, försäljning, marknadsföring, ledarskap och internätbaserade tjänster innan han startade Blatteförmedlingen.Han håller frukostseminarium, inspirationsföreläsningar och workshops för olika målgrupper bl.a kring;

-Vi har gjort mångfald och affärsnytta till synonymer!
-Mångfaldsstrategier och rekrytering 
-Entreprenörskap
-Målgruppsanalys köpbeteendeanalys omvärldsanalys
-Tillväxtanalys
- Arbetslös men inte värdelös !
Strategier för långtidsarbetslösa; unga , invandrare, 50 +

För arbetsförmedlare föreläser Ivan om;

-Attityden till jobbsökande- bemötande
-Framgångsrik kontakt med arbetsgivare för tillsättning
-Eliminering av arbetslösa genom skapande av nya jobb

Ivan föreläser också om Blatteförmedlingen bakgrund och vision. Han är en engagerad väldsmedborgare som också arbetat med globala shower och events. Han har även engagerat sig i efterarbetat efter Tsunamin och bl. a medverkat till uppbyggnaden av en internet skola i Tailand.

"Blatte är en individ med svensk eller utländsk bakgrund, som bor i Sverige och har insikt i andra språk och kulturer. En blatte kan ofta flera länders språk, känner något annat lands affärskultur, uppförandekoder, seder & bruk, har god insikt och förståelse för andra kulturers sätt att tänka och vara"

Inom ramen för Blatteförmedlingen bedrivs också JOBBFABRIKEN en satsning för långtidsarbetslösa som skapat nya sysselsättningar som inte konkurrerar med den traditionella arbetsmarknaden ex;

Mångfaldsbarometern -för ökad affärsnytta och lika behandling.
Livsboken - för skapandet av livsböcker och den svenska kulturarvsbanken.
Sweden Goes Global - för exportmarknadsföring.
Svensk Turistutveckling -för nya koncept och ökad turism i Sverige.
Planet Institute - ett kunskapsspel om klimatförändringar, katastrofhantering och cleantech via Facebook och Google Earth. Communicaring School -en skola med fokus på ledarskap, entreprenörskap och demokrati för vänskap, förståelse och respekt mellan barn i världen.
FOLKIT- för allmänbildning om internettjänster.
Swedish Online - för undervisning i svenska.

Tyvärr hittades ingen föreläsare.