Holmbergs Talare - Goda relationer Goda resultat
Marianne Holmberg

Ivar Jegers

Förfrågan

Ivar Jegers är en framtidsforskare  som nu också titulerar sig arbetslivsfilosof och dialogpartner. Han  talar  gärna kring teman som  Arbetsliv  i förändring, Samarbetets suveränitet och Dialog som värdeskapande praktik. Han har arbetat som konsult  och föreläsare för idéburen, offentlig verksamhet och näringliv under de senaste 25 åren. Många känner igen hans böcker om Framtiden, Värderingar, 40- talisterna och Morgondagens skola.

Nu arbetar Ivare med ett nytt bokprojekt som han kallar Samarbetskoden. 

Här följer ett antal rubriker som Ivar gärna föreläser kring;

-Arbeta eller jobba? 

- Arbetet - en glädje, plåga eller nödvändigt ont? 

- Hållbart arbetsliv- hur organiserar vi arbetet och får något gjort?
 
- Vem snodde framtiden? Hur tar vi tillvara på ungdomarna? 
 
- Deep work- arbeta distrationsfritt 

- Samarbetskoden - Svärmintelligens för samhandling 

-Vad vill bli till? Dialogen som förlösare 
 
Ivar skapar sina föreläsningar utifrån uppdragsgivares behov och målgrupp och använder också dialogen som verktyg i sina föreläsningar. 

Tyvärr hittades ingen föreläsare.