Holmbergs Talare - Goda relationer Goda resultat
Marianne Holmberg

Jan Blomström

Förfrågan
Jan Blomström är Sveriges främsta affärspsykolog och sätter fokus på uppdraget. Honom bokar ni för att göra ert ledarskap kraftfullt, er verksamhet resultatinriktad och era arbetssätt modernt hållbara. 
 
Ni får en inspiratör som innehar stor insikt kring de utmaningar ni som ledare och medarbetare möter i era uppdrag och han är väl förtrogen med spelreglerna inom såväl privat näringsliv, offentlig verksamhet som politiskt styrda verksamheter. Jans föreläsningar, workshops och utbildningar lämnar absolut ingen oberörd och han benämns ofta som en ödmjuk sanningsförmedlare med budskap lika befriande som utmanande.
 
Formellt sett är Jan utbildad i Norge och har en specialistbehörighet som psykolog. De senaste 20 åren har han arbetat med ledarskap och arbetsliv. Han är grundare av Prolead ledarstöd AB, författare till f.n. 5 boktitlar inom området och du kan låta dig inspireras av honom och hans gäster i Proleadpodden. Gotland är utgångspunkten, men hans arbetsfält är runt i hela landet. 


 • Talangaccelerera som ledare
  Baserat på boken Talangaccelererande ledarskap ger Jan svar på hur verksamhetsnära arenor och ett modernt, inkluderande ledarskap kraftigt lyfter talangen hos era medarbetare. Ni presenteras en arbetsmodell som kännetecknas av prestigelöst förhållningssätt och höga ambitioner för er verksamheten. Hög tid att ifrågasätta era givna sanningar kring ert ledarskap?
 • Träna verksamheten för ert VM-guld
   Baserat på boken Chefen som personlig tränare ger Jan svar på hur ni ledare inventerar råmaterialet och lägger upp träningen för att prestera som bäst när det gäller som mest. Ni får praktiska tips för bra basträning, för er teknikträning och hur ni toppar laget inför det som är ert VM. Dessutom hur effektiv rehabiliteringsträning får medarbetare tillbaka till jobbet.
 • Utvecklas på jobbet  Baserat på boken Talangfabriken ger Jan svar på hur var och en får utrymme att växa och utvecklas på en modern arbetsplats. Ni får inblick i hur vardagsnära arenor skapar möjligheter till kommunikation, samarbete, delaktighet i verksamhetens alla frågor och hur man som tema är varandras arbetsmiljö och gör varandra starka. Inkludering på riktigt. 
 • Arbeta som personlig assistent
  Utifrån sin bok Älskade assistent ger Jan svar på varför man som personlig assistent egentligen är på jobbet. Ni serveras praktiska verktyg för att hantera hantverkets etiska utmaningar och konkreta exempel på hur ni ger brukare rätten till att leva sina egna liv. Föreläsningen kan även anpassas till alla omsorgs- och LSS-verksamheter.
 • Arbeta inom äldreomsorgen
   Utifrån sin bok Älskade äldreomsorg ger Jan svar på varför man som medarbetare inom äldreomsorgen är på jobbet och hur man lyckas balansera hjärtat i ramen i en lagstyrd verksamhet. Ni serveras praktiska verktyg för att hantera hantverkets etiska utmaningar och konkreta exempel på hur ni ger de äldre ett modernt och värdigt äldreliv.

Jan anpassar föreläsningar och workshop hel och halvdagar utifrån målgruppens behov.

 
 

Tyvärr hittades ingen föreläsare.