Holmbergs Talare - Goda relationer Goda resultat
Marianne Holmberg

Jan Gunnarsson

Förfrågan
Konsten att få människor att känna sig välkomna!

Jan Gunnarsson är en uppskattad talare som inspirerar sin publik med starkt personligt engagemang. Jan har erfarenhet av ledarskap, utveckling, entreprenörskap och kommunikation inom såväl näringslivet som den offentliga sektorn. Han har arbetat med marknadsföring och affärsutveckling för resmål, hotell och attraktioner. Idag driver han tillsammans med partners Värdskapet AB. 
Jan Gunnarsson föreläser främst för ledare kopplat till två värdskapsteman; "Det goda värdskapet" och " Den tjänande ledaren ".
 Han är också författare till värdskapsböckerna "Det goda Värdskapet", "Den tjänande ledaren" och "Det välkomnande ledarskapet". Han har även skrivit inspirationsboken"Barnen som våra gäster".
 
Ämnen som Jan Gunnarsson talar om:
 
Det goda värdskapet - Konsten att få människor att känna sig välkomna. En introduktion i värdskapets konst. Syftar till att få oss att upptäcka den fulla potentialen i mötet mellan människor och hur det bidrar till framgång för oss som människor och våra verksamheter och platser
Den tjänande ledaren - Konsten att få människor att skapa välkomnande företag och platser. En fördjupning i konsten att vilja värdskap. Syftar till att ge insikt om hur man skapar attraktionskraft och framgång i en allt tuffare konkurrens om kunder och medarbetare.
Den välkomnande människan - Konsten att finna mening och glädje i mötet med sig själv och andra. En fördjupning i värdskapets konst. Syftar till att förstå hur vi finner glädje i mötet med sig själv och andra och få konkreta idéer och tankar till det.
Konsten att möta människor - Hur mycket betyder mötet mellan människor för din verksamhet?  Hur kan du skapa framgång genom att utveckla interna och externa relationer?  Vår nya föreläsning är medryckande och tänkvärd för alla som har med människor att göra i ditt arbete och vill ta vara på alla tillfällen att mötas på riktigt.

Tyvärr hittades ingen föreläsare.