Holmbergs Talare - Goda relationer Goda resultat
Marianne Holmberg

Jan Kronkvist

Förfrågan

Övertyga med ditt sätt att tala!

Jan är föreläsare med en bakgrund som skådespelare. Med utbildning på Calle Flygare teaterskola har han förmågan att gestalta och illustrera situationer som vi känner igen. Sedan 1998 har han jobbat som utbildare, teamtränare och coach med kommunikation och retorik. Jan vet vad som krävs för att vi ska utveckla vår fulla potential.Vad gör att vissa människor övertygar oss, där andra misslyckas? Vad gör att en del ledare lyckas föra ut sitt budskap, och andra inte? Den viktigaste frågan av alla: Hur gör du själv för att skapa bra relationer och samtidigt få andra att lyssna på dig och göra som du vill? Med egen erfarenhet från cirka 25 olika yrken och med över 400 uppdrag som utbildare och föreläsare har Jan en unik förmåga att beröra chefer och medarbetare och locka dem till såväl skratt som eftertanke.

Jan föreläser om:

-Vad gör att vissa människor övertygar oss, där andra misslyckas? – -Retorik för alla som vill övertyga!
-Hur kan jag inspirera och övertyga
som kända ledare gör? – Retorik för chefer!
-Hur kan jag påverka och övertyga mina kunder? – Retorik för säljare!
-Hur kan vi kommunicera bättre med varandra? – Kommunikation för grupper/team!
-Mitt budskap och hur jag uppfattas är mer än bara ord - Kroppsspråk för er arbetsplats!

 

Tyvärr hittades ingen föreläsare.