Holmbergs Talare - Goda relationer Goda resultat
Marianne Holmberg

Jan Marklund

Förfrågan
Jan Marklund har en bakgrund som lärare, rektor, handledare och konsult i flera kommuner. I näringslivet har han arbetat som säljare och även startat, utvecklat och drivit en rikstäckande branschtidning inom byggbranschen. Jan arbetar med ett lösningsfokuserat arbetssätt och erbjuder. Handledning / coachning , Chefsstöd, Kartläggning, Utbildning/workshops, Teambuilding/grupputveckling, samt (((Gong)))Gång - Coachingprogram för nytillträdda ledare


Att vara lösningsorienterad innebär att fokusera på det som fungerar hellre än på det som inte fungerar. Denna inställning föder hoppfullhet, entusiasm, humor, handlingskraft och en positiv stämning, vilket i sin tur stimulerar till uppkomsten av kreativa idéer. På så sätt blir det lättare att sätta upp tilltalande och tydliga mål och skapa förutsättningar för att nå dessa, istället för att fastna i de fallgropar som ofta uppstår när man fokuserar på problem och förmodade orsaker till dessa.
 

Tyvärr hittades ingen föreläsare.