Holmbergs Talare - Goda relationer Goda resultat
Marianne Holmberg

Janne Bark

Förfrågan

Att bygga en företagskultur.
Janne Bark berättar om hur han tillsammans med sina anställda arbetat för att bygga en positiv företagskultur - Starke Arvid kulturen. Att få medarbetare engagerade i både arbete och samhälle. Att vara en stolt medarbetare.
Företagetsroll i samhället.
För Janne Bark är det självklart att man som företag också har ett samhällsengagemang. Att tillsammans med många aktörer, kommun, skola, näringliv och föreningsliv verka för en positiv samhällsutveckling.
Det kan handla om mentorskap, engagemang i ungdomsfrågor mm. The Toyota way - Lean production i praktiken.
Janne Bark är VD för det framgångsrika företaget Starke Arvid Alia Tools i Ljungskile. Efter att ha arbetat med The Toyota way i praktiken i sitt företag vet Jan-Erik Bark verkligen vad han pratar om när han föreläser.Om Starke Arvid
Starke Arvid har tillverkat och utvecklat ergonomiska hjälpmedel för yrkesfolk inom framförallt byggbranschen sedan 1978. Bland deras mest uppmärksammade produk­ter märks fodervagnen, skivvagnen, skivhis­sen och upplagsbocken.
För ungefär två år sedan bestämde sig företaget för att de behövde göra någonting för att utvecklas och skapa en uthållig lön­samhet.
– Vi hade inte tillräcklig lönsamhet och var för sårbara. Vi funderade på att lägga ut pro­duktionen i något låglöneland men innerst inne ville vi att jobben skulle vara kvar i Sve­rige, säger Jan-Erik. Lean Production var lösningen på deras problem.  
– 30-50 procent av en produkt är lön. Det innebar att vi behövde bli minst 3-5 gånger smartare och effektivare, då låglöneländerna erbjuder upp till 10 gånger lägre lönekostna­der, säger Jan-Erik. 
Många företag gör det enkelt för sig genom att flytta sin produktion utomlands.
– Då överger man sina anställda, samhäl­let och i slutänden sig själv, säger Jan-Erik. 
Idag har Starke Arvid inget uttalat vinstmål. De fokuserar istället på att ha målformule­ringar och mäta framgången och företagets utveckling i trivsel, kundnöjdhet, hur mycket problem de kan lösa och hur mycket slöserier de kan hitta. Givetvis så följs den finansiella utvecklingen då den är viktig för företagets långsiktiga utveckling.
Det som gör Starke Arvid unikt är att före­taget har bytt fokus och vill ha en mycket kreativ personal.

Tyvärr hittades ingen föreläsare.