Holmbergs Talare - Goda relationer Goda resultat
Marianne Holmberg

Jannika Strååt

Förfrågan

Ingen är okunnig om att möten med människor påverkar oss. Men många är okunniga om varför vi påverkas som vi gör.
Det är inte vad vi säger som är viktigt, utan hur vi säger det. Det handlar om att vara känslomässigt närvarande i mötet med andra människor om budskapet skall nå fram.
Jannikas föreläsning ger en ökad förståelse om hur vi påverkar och påverkas av andra. Det gör att vi lite lättare kan handskas med dagliga möten och situationer, undvika onödiga konflikter och få mer levande och dynamiska relationer.Möten mellan människor och kroppens omedvetna språk.
Jannika pratar om "kroppsminnet", den samlade kunskap som vi bär med oss sedan födseln och fram till dags dato. där känslor och händelser fått oss att ta olika beslut, som senare i livet får oss att handla på ett irrationellt sätt. Beslutet är för längesedan glömt ,men påverkar oss än i denna dag.
Vi speglar våra grundkänslor i möten med andra, vi känner efter, gläds eller irriteras. Vi reagerar och agerar utan att stanna till och reflektera vilket får oanade konsekvenser. Trygghet skapas inte bara med ord, utan även av omedvetna och medvetna kroppssignaler som vi sänder ut och tar emot från våra medmänniskor. Det är inte vad du säger utan hur du säger det som är avgörande för om ditt budskap ska gå fram.
Jannika Strååt har arbetat med teater i 25 år. Utbildad vid statens scenskola. Mellan 1975-84 engagerad vid Östgöra teatern.85-88 på Klassiska Teatern, sedan 1985 föreläsare i gruppdynamik personkännedom, , kroppens språk och kommunikation. Bland Jannikas kunder finns Volvo, Astra Zeneca, Electrolux, Telia, Medborgarskolan, Kommuner, landsting över hela Sverige och IFL (Institutet för företagsledning.)
Jannika föreläser, ger kurser, privatkonsultationer, och jobbar även med presentationsteknik och personalvårdande insatser!

Tyvärr hittades ingen föreläsare.