Holmbergs Talare - Goda relationer Goda resultat
Marianne Holmberg

Jeanette Ohlsson Carlborg

Förfrågan
Jeanette Ohlsson Carlborg utbildar och inspirerar till ökad kunskap och medvetenhet i frågor som rör mångfald, migration och interkulturell kommunikation. Jeanette vänder sig till alla som vill öka sin kulturkunskap och bli bättre på interkulturella möten och bemötande samt  att kunna se saker ur ett något annat perspektiv.
 
Att ta upp frågor om kulturmöten, kulturskillnader, tolerens och förståelse  är viktigt för hela vårt samhälle, idag kanske mer än någonsin. Ökade kunskaper ger större möjligheter att hantera nya situationer och undvika onödiga missförstånd.
 
Behållningen blir bl.a en ökad insikt om betydelsen av den egna rollen i mötet med människor och kunskap om hur man kan skapa goda förutsättningar för samförstånd och samarbete över kultur- och religionsgränser
 


Exempel på föreläsningar

  • Kulturmöten i skolans och förskolans värld
  • Kulturmöten i vården
  • Om hederskultur i Sverige idag
  • Ett föredrag om religion, kultur och samhällsliv i Afghanistan, Somalia och Syrien

Jeanette Ohlsson Carlborg är religionshistoriker med islam och den arabiska kulturen som specialinriktning. I sjutton år har Jeanette föreläst och utbildat för skol- och förskolepersonal, inom sjukvården, på myndigheter och inom det privata näringslivet runt om i Sverige.  Interkulturell kommunikation, mångfald och bemötande över kultur och religionsgränser tillhör hennes huvudämnen.
Med erfarenhet från att ha bott över 20 år utomlands i bl.a Libanon, Jemen, Pakistan, Indien, Singapore och Argentina  har Jeanette fått en unik inblick i hur människor lever i andra kulturer och hur religion, kultur och tradition påverkar människors sätt att vara och förhålla sig till sig själva och sin omvärld. 

Föreläsningarna är en blandning av teorisk kunskap, praktiska övningar, diskussioner och reflektioner samt egna erfarenheter från kulturmöten -  allt förmedlat med en blandning av engagemang, allvar och humor.
Jeanette erbjuder allt från kortare inspirationsföredrag  till mer djupgående hel- eller halvdags föreläsningar. Alla utbildningar kan skräddarsys  utifrån kundens önskemål.
Jeanette  föreläser ofta  för skolpersonal från förskola till gymnasium,vårdpersonal,arbetsförmedlare,myndighetspersoner,politiker samt alla som arbetar med mångfaldsfrågor och möter nyanlända. 

Tyvärr hittades ingen föreläsare.