Holmbergs Talare - Goda relationer Goda resultat
Marianne Holmberg

Jennifer Bärgård

Förfrågan

Jennifer Bärgård har en Master i Klimat och Miljöstategi från Lunds universitet och är också kandidat i Miljö och utveckling vid Södertörns Högskola. Hon har under sina studier också jobbat som projektassistent vid forskningsprojekt  kring Bildelning med ett speciellt ansvar för workshops. Hon har haft praktikplats på Avfall Sverige där hon bl.a arbetat med kommunikation och temadagarar kring beteendeförändringar,  ett ämne som Jennifer brinner mycket för. 

Hon har gått Avfalls Sveriges coachkurs där fokus ligger på att leda workshops och processer  samt ge tips och verktyg när man jobbar med att förebygga avfall genom en förändringsprocesser. 

Hon har varit teknisk ansvarig för webbinarier som Avfalls Sveriges jurister anordna men har  även erfarenhet av arbete som lärare på låg- och mellanstadiet och på Volvo som materialplanerare. Jennifer kan föreläsa eller hålla workshop inom följande ämnen: 

  • Miljö, Klimat och Hållbarhetsfrågor 
  • Resfria möten
  • Beteende förändringar 
Jennifers mål som föreläsare är att skapa engagemang och förståelse  kring de ämnen hon brinner för. Hon  strävar efter att förenkla för att fler ska förstå och att väcka nyfikenhet.

Jennifer anpassar innehåll och upplägg utifrån målgruppens behov. 

Tyvärr hittades ingen föreläsare.