Holmbergs Talare - Goda relationer Goda resultat
Marianne Holmberg

Jenny Åkerman

Förfrågan
Jenny Åkerman är en sann pedagog, i grunden utbildad inom musik och röst. Hon brinner för våra möjligheter att använda hjärnans kapacitet och tror på människans inneboende godhet och förmåga att skapa stordåd. Jenny är utbildad NLP-tränare och författare till ett antal hjärnträningsböcker som hon skrivit tillsammans med Gabriella Wejlid, utgivna på BrainBooks. Samlingsvolymen "Mycket Hjärna!" utkommer på Natur&Kultur våren 2011.

 

Jenny Åkerman erbjuder flexibla föreläsningar för hjärnan.

Sätt ihop några av nedanstående ämnen, eller boka helt enkelt 1,5 timme "Ja tack, Hjärna!" så får ni en utmärkt samling tekniker och faktakunskaper som passar alla. På ett inspirerande sätt!

-Minnesträning - utöver ett bättre minne gör minnesträning med hjärnan ungefär vad simning gör för kroppen. En allsidig och skön träning som alla klarar.
-Kreativitet- en fartfylld påfyllning för de som önskar få reda på hur hjärnan fungerar.
-Mindmapping - skapar bilder av hur vi tänker både i helhet och detaljer, vilket utnyttjar hela hjärnan och vi blir effektivare och har roligare!
-NLP - om kommunikation , samarbete och att precisera och nå resultat.
-Presentationsteknink- ger säkerhet och glädje i att tala inspirerande inför andra.
-Röst- att hitta sina röstresurser och att använda rösten i jobbet. -Rösten betyder ofta mer än man tror!
-Snabbläsning - för att kunna läsa snabbare krävs tre saker: Insikt i hur hjärnan arbetar, planeringsstrategier med klart syfte och sist men inte minst teknik. 

Oavsett ämne är Jenny en interaktiv och rolig föreläsare som på ett handfast sätt ger oss direkt användbara redskap för att skapa glädje och nya tankar.

I juni blev Jenny vald till ny ordförande för Mensa Sverige. Mensas syftet är att de vill identifiera och främja mänsklig intelligens, så att den kan komma mänskligheten till godo.

Tyvärr hittades ingen föreläsare.