Holmbergs Talare - Goda relationer Goda resultat
Marianne Holmberg

Jesper Fundberg

Förfrågan

Jesper Fundberg etnolog och föreläsare.
Har skrivit boken "Kom igen, gubbar!" som handlar om pojkfotboll som manlig fostringsmiljö.Manligt, maskulint, mänskligt - vem är den nye mannen? Vad händer med männen i en värld där kvinnorna på bara några decennier har vidgat sitt utrymme? Hur behöver manligheten förändras för att svara mot samtidens förändringar? Hur ser framtidens man ut.

Jesper föreläser om manlighet, genus och ledarskap men även om etniskt mångfald och integrationsfrågor.

Tyvärr hittades ingen föreläsare.