Holmbergs Talare - Goda relationer Goda resultat
Marianne Holmberg

Jessica Viktorsson

Förfrågan

Jessica Viktorsson är  kursansvarig på Nudging Sweden och projektkoordinator på A Win Win World och Nudgd. Hon har  en bakgrund i humanekologi, socialpsykologi och resilient entreprenörskap och brinner för att vara med och ta fram lösningar på hållbarhetsproblemen. För att kunna göra det är beteendevetenskap och nudging en nyckel då det hjälper oss att förstå orsaken till människors beteenden så att vi kan underlätta hållbara val ex. kring klimatsmarta matval, hälsa och minskat avfall.

 


Ex på föreläsningsämnen;

  • Nudging, en knuff för hållbara val - Hur kan vi med beteendevetenskapens hjälp göra det lätt att göra rätt? Vad är nudging och hur kan det användas? 
  • Agenda 2030 
  • Hållbart resande 
  • Hållbara val
Jessica Viktorsson är en  uppskattad föreläsare som engagerat delar med sig av kunskapen om nudging och värnar om att göra det på ett pedagogiskt och lättillgängligt sätt. Hon vill ge sin publik inspiration och verktyg för att kunna åstadkomma mer action och bättre ROI i sina hållbarhetsinitiativ för att skapa mätbara resultat för en resurseffektiv hållbar framtid. 
Jessica  föreläser gärna för kommuner, företag, regioner och fastighetsägare och anpassar innehåll och upplägg utifrån olika målgrupper och behov.  

Tyvärr hittades ingen föreläsare.