Holmbergs Talare - Goda relationer Goda resultat
Marianne Holmberg

Joakim Jardenberg

Förfrågan
Joakim Jardenberg är en förändringsförespråkare, framtidskramare och debattör i allt som rör sig runt gamla, nya, digitala och sociala medier. Redan 1994 internetifierade Joakim mediesverige, bland annat genom att starta upp aftonbladet.se, fixa ut resultaten från riksdagsvalet och ta plats redan på sidan 59 i boken ”De som byggde internet”. Med ett ben hos användaren, ett ben i tekniken och ett ben i affären har han alltid sökt förklara det komplicerade på ett enkelt sätt och skapa nytta och effekt ur alla de nya möjligheterna.
Idag arbetar han framför allt som rådgivare i internetfrågor med bland annat VD och ledningsgrupp för fem stora börsbolag på kundlistan. Han är också delägare i elva startups, håller presentationer, modererar och utbildar samt arbetar pro bono för ett bättre samhälle, bland annat som projektledare för ”Makten och öppenheten” som drivs tillsammans med tidningen Fokus. Nyligen pekade tidningen Internetworld ut honom som en av tio digitala profiler som statsministern bör lyssna på.
 
 


På uppdrag av SKL arbetar  Joakim  tillsammans med sveriges alla kommuner, regioner och landsting, med projektet ”Digitalisering för lärande och livskvalitet”.
Under två år var han Sveriges enda internetchef i Helsingborgs kommun. På två år hade han ett förordnande för att se till att Helsingborg blev bäst i världen på internet, och använda internet för att bli den bästa stad man kunde bli. 
Helsingborgs stad blev Sveriges IT-kommun 2015, under Joakims tid som Internetchef.
 

Tyvärr hittades ingen föreläsare.