Holmbergs Talare - Goda relationer Goda resultat
Marianne Holmberg

Johan Litsmark

Förfrågan
Johan Litsmark är Naturskadespecialist på Länsförsäkringar AB. Han har en bakgrund som agronom  
och har djup kunskap om riskerna kopplade till klimatförändringarna och vilka åtgärder som bör tas för att vi ska få ett mer robust och hållbart samhälle.
Johan har ett helhetsperspektiv och kan frågor som rör både jord- och skogsbruk och hållbart byggande och är bra på att förklara och beskriva de risker som samhället står inför, så väl inom hållbar livsmedelsförsörjning, skogsbruk som hur bebyggelse och infrastruktur bör anpassas för att den enskilde och samhället inte ska drabbas av onödiga kostnader kopplat till skyfall och andra klimatrelaterade risker.
Han beskriver sitt arbete bl.a på detta sätt; 
 
Ett försäkringsbolag har till uppgift att klä risk i ekonomiska termer i form av premier och skadekostnader. Det har vi användning för när vi tolkar kostnader kopplade till naturskaderisker.”
 
I klimatanpassningsarbetet är det viktigt med samverkan mellan branscher, myndigheter och beslutsfattare.” 
 


Tyvärr hittades ingen föreläsare.