Holmbergs Talare - Goda relationer Goda resultat
Marianne Holmberg

Johan Ullman

Förfrågan

Johan Ullman är utbildad läkare och specialist på träning, kost och idrottsmedicin. Han har en lång arbetslivserfarenhet och brinner för att hjälpa individer och personalgrupper till bättre hälsa. Han har själv en bred idrottsbakgrund med elitresultat från bl.a  skidåkning, triathlon och löpning. Han föreläser och inspirerar till träning, hälsa och mänsklig prestation över hela landet och erbjuder också skräddarsydda tränings- rehabiliteringsupplägg och motiverande samtal.

Johan uppmanar alla arbetsplatser att skapa rätt  förutsättningar för hälsa hos personalen. Inte bara för att förebygga sjukskrivningar utan framförallt för att förbättra arbetsprestationerna. Så kan även arbetsgivare bli mer attraktiv och  skapa större gemenskap i personalgruppern. Här kommer några ämnen som Johan gärna föreläser om.

Hälsoföreläsning- Inspiration och hälsa till alla! En föreläsning som är en riktig energihöjare och ökar motivationen för en aktiv och sund livstil för alla medarbetare. 

Hälsoföreläsning- Sress och sömn Hur fungerar stress och sömn i din kropp och hur påverkar det kropp , hjärma och arbetspresetationer? Beprövade verktyg för att motverka hög stress och främja god sömn.

Hälsoföreläsning- Kost för hälsa och prestation Hur kan vi skapa en funktionell balans mellan bränsle och njutning i vårt förhållningsätt till mat och dryck? Vi skapar klarhet kring all förvirring kring dieter och går igenom kostrutiner som ger rätt resultat.

Hälsoföreläsning- Träning för hälsa och prestation Hur planerar du en träning som tar hänsyn till dina förutsättningar och målsättning? Tips ges för att förebygga skador , nya forskningsrön presenteras  och praktiska exempel från daglig behandling av patienter och idrottsmän erbjuds.

Hälsoföreläsning - Att coacha sig själv till hälsosam livsstil Hur skapar du och upprätthåller goda vanor när det gäller träning mat och hälsa? Beprövade verktyg från Kognetiv beteendeforskning, mental träning och positiv psykologi erbjuds liksom personliga exempel från 10 års hälsofrämjande arbete med människor.

Föreläsningarna kan skräddarsys efter behov och önskemål.

 

Tyvärr hittades ingen föreläsare.