Holmbergs Talare - Goda relationer Goda resultat
Marianne Holmberg

John Barksenius

Förfrågan

John Barksenius är tandläkaren som som tillsammans med sin bror driven en liten tandläkar klinik på Lidingö med fokus på att hjälpa socialt utsatta personer  och före detta missbrukare att kunna tugga, le och skratta obehindrat.
Han drivs av idén att minimera sociala stigmata och möjliggöra för så många som möjligt att integreras i samhällskroppen  efter långvarig frånvaro. 

Han föreläser gärna om Drogmissbruk och dess inverkan på tandstatus och hur man behandlar f.d missbrukare.

 För  personal inom tandvården förmedlar John gärna sina erfarenheter från sin verksamhet och kan utvecka och fördjupa föreläsningar inom följande områden; 

Drogmissbruk  och dess inverkan på tandstatus

Genomgång av de vanligaste narkotikatyperna som existerar i Sverige.
Exempel på hur olika bett kan se ut efter långvarigt missbruk av opiater, centralstimulantia, etcHur behandla man  f d missbrukare
?
Materialval, psykologi, kontakt med stödpersoner. Fonder och olika terapiförslag.
John delar med sig av praktisk erfarenhet i brist på vetenskap.Misshandel

Hur bemöter vi kvinnor med missbruks- och/eller misshandelsbakgrund? Var finns det hjälp? Hur hantera vi det första samtalet?

 
John bidrar som föreläsare med sin tandläkarprofession i kombination med sina erfarenheter och sitt engagemang för personer som hamnat i socialt utanförskap.

Tyvärr hittades ingen föreläsare.