Holmbergs Talare - Goda relationer Goda resultat
Marianne Holmberg

John Steinberg Åsa Sourander

Förfrågan

John Steinberg är doktor i pedagogik och författare till 52 böcker och 25 e-böcker och mängder med krönikor inom pedagogik. Han är uppväxt i USA med levt och verkat i Sverige som rektor , universitetslektor skolutvecklare konsult och handledare i över 40 år. Han är utvecklingsoptimist oh känd för sitt engagerande och praktiska sätt att föreläsa och skriva. Han har under det senaste året byggt upp Fortbildningsbiblioteket som nu konverteras till guider för bättre ledarskap i klassrummet och kvalitetsutvecklimg inom skolan.

Åsa Sourander har arbetet 20 år som klasslärare i Finland, 5 år som fortbildningsansvarig på Åbo Akademi i Vasa och 10  år som klasslärare i Sverige. Hon är författare till boken SISU i klassrummet som jämför svensk och finsk klassrumspraxis. 

Åsa och John har tillsammans skrivit böcker som Att vända en klass: från oro till fokus 
samt Värdegrundsarbete i praktiken : Metodbok för skolan 

 Tillsammans erbjuder John och Åsa föreläsningar, webseminarier och handledning för pedagogisk peresonal inom Värdegrundsarbete, praktisk pedagogik m.m. utifrån kunders behov och önskemål. 

Som grund för pedagogisk utveckling erbjudes  Fortbildningbiblioteket som underlag för skolpersonal   till pedagogiska samtal om ledarskap, bemötande och kvalitet. Även material för föräldrar,elever, vikarier, assistenter och skolledare ingår.

Tyvärr hittades ingen föreläsare.