Holmbergs Talare - Goda relationer Goda resultat
Marianne Holmberg

Johnny Federley

Förfrågan
Johnny Federley har arbetat med digital strategi i olika sammanhang och är idag marknadsansvarig för Barncancerfonden samt styrelsemedlem på RFSL Insamlingsstiftelse samt Tullinge Friidrott.
Johnny är utbildad mediaproducent (Trollhättan och USA) och marknadsförare (digitala området) samt har en bakgrund som brand activation manager,marknadsansvarig och digital strategi på bl a HP, UNICEF, MTG och Coca-Cola. 
Johnny har även suttit i flertalet styrelser bl.a Stockholm Water Prize.


Ett av de områden Johnny kan föreläsa om är projektet The Coca-Cola Hack.
Syftet med detta uppdrag var att driva köpfrekevens, rekrytera ambassadörer, öka kännedomen om Coca-Colas produkter samt brand love.
I takt med att digitala strategier blir allt viktigare för varumärken krävs smarta, kreativa lösningar och rätt personer på rätt platser. I projekt tillsammans med eminenta
digitala skolan Hyper Island har Johnny arbetat med olika projekt (bl.a. 3-dagars Creative Hack) som lyft fram hur digitala stategier och transformation kan påverka i positiv riktning för ett bolag/organisation.
Hyper Island kan konsten att utmana och utveckla företag samt individer att växa och utvecklas i en allt mer digital värld. Föreläsningen kommer att djupdyka i detta arbete under en kreativ session med Johnny.
Johnny kan också presentera andra projekt, utbilda kring digitala strategier och caselösningar utifrån kunders olika behov.
 

Tyvärr hittades ingen föreläsare.