Holmbergs Talare - Goda relationer Goda resultat
Marianne Holmberg

Johnny Sundin

Förfrågan
Johnny Sundin är entreprenören, inspiratören, föreläsaren  som i många år arbetat  i olika projekt med möten, kommunikation och  kreativa processer inom media, näringsliv och myndigheter. 
Johnny driver företaget Tankefabriken i en av världens hetaste regioner när det gäller kreativitet och innovation - Stockholm!  
När organisationer som vill ligga steget före i digitalisering, marknadsföring ochg affärsutveckling måste göra snabba förändringar behöver de hjärnor som tränats i ett kreativt tänkande för att tillsammans skapa en kollektiv intelligens. Johnny gör det möjligt att komma åt den förmågan och inspirerar till att våga testa nya vägar- oavsett bransch och verksamhetsområde.

Här följer ett antal föreläsningar och teman som Johnny gärna tar upp; 

Framtidsplaneten - trendspaningar och nytänk i ett universum av möjlighet 
 
Vilka är de nya globala vanorna och närodlöade livsmönstren när apparna styr, bilarna kör själva och insekter igår i basfödan? 
Hur kan kreativt och adaptivt tänkande växla ut goda beteenden?

Älska det du inte vet- ännu! -om förändringslust och kreativt tänkand
Framgångsrika männsikor vet att framtiden bara kan mötas på ett sätt- med mod, vidöppna ögon och mesta möjliga nyfikenhet! Föreläsningen inspirerar och ger kunskap om  hjärnan, moderna tankestrategier, och reflektioner kring vårt mänskliga beteende.
Förelä'sningen är fylld av kreativitet, interaktiva öveningar och träffsäker humor.  

 

Johnny är också en mycket skicklig moderator och har en gedigen erfarenhet av att bygga upp ett bra flöde, så att den röda tråden blir självklar och tydlig. Han vet också om hur man kan få växelverkande kommunikation- med intressanta och personliga intervjuer- utan att bombarderea hjärnor med för mycket information och stirriga Power Point bilder.  Redan i planeringsfasen hjälper Johnny till med körschema,  tankar och ideer kring kärnbudskapets utformning och resultatet är möten man minns och som känns. 

Film

Tyvärr hittades ingen föreläsare.