Holmbergs Talare - Goda relationer Goda resultat
Marianne Holmberg

Jon Forsell

Förfrågan
Jon Forssell gör det lättare för oss att utvecklas tillsammans, genom att utnyttja sin goda kommunikativa förmåga att översätta sina kunskaper som kunskapssociolog till konkreta, begripliga sammanhang som utgångspunkt för lärande, reflektion och förändringsarbete. 
Både som föreläsare och moderator arbetar Jon gärna interaktivt! 
Han har verktyg och metoder för att låta deltagarnas frågor, tankar och reflektioner lyftas upp även i stora grupper. Genom att synliggöra gruppens tankar, viljor, förmågor och attityder, hjälper han er att exempelvis identifiera sociala strukturer och normer i er organisation - och sedan prata om dem för att skapa lärande och insikter som tar er framåt i er utveckling.
 
Jon talar gärna kring något av följande teman; Utveckling och förändring, effektiva möten, motivation och arbetsglädje, kreativitet, hållbar produktivitet, gruppers utveckling och jämställdhet. 
 


Ex på föreläsningar:

Tips i Coronatider ! Ställ inte in - ställ om - till digitala möten, Online-workshop, livestreaming och webinars

 

  • Effektiva möten - som ger energi! 

En konkret och lättsam föreläsning för färre, bättre och mer effektiva möten - som ger både energi och resultat! 

  • Keep up the good work - om motivation och arbetsglädje

En klargörande föreläsning om hur gemenskap och en motiverande kultur ger ökat välmående och bättre resultat.

  •  Öka kreativiteten - och nyttan! 

En handlingsorienterad föreläsning om kreativitets- och innovationsarbete som gör skillnad i verksamheten. 

  • Less is more - om hållbar produktivitet för individ och team

En omvälvande och varm föreläsning om högkvalitativt arbete och om att hjälpas åt! 

  • Team med plats för många stjärnor

Tankeväckande och provocerande om ledarskap och team med plats för många stjärnor 

Jon kombinerar gärna föreläsningar och workshops och har också en appbaserad uppföljning av processmål att erbjuda arbetsplatser som vill arbeta vidare i längre processer.
Han specialsyr både föreläsningar och utbildningar utifrån sina kunders behov och målgrupp. Jon är en hängiven lyssnare. Att lyssna ger en väldigt god förståelse för vad som är viktigt för människor – vad de vill kommunicera, vilket budskap de vill få fram, vilka de är. Jons förmåga att lyssna och hans intresse för människor ger honom de bästa förutsättningarna att göra det han gör. 

Jon är också professionell moderator, leder workshops och panelsamtal i olika sammanhang och har en gedigen ambition och erfarenhet av att skapa ett bra innehåll för sina uppdragsgivare, där format och interaktivitet är en viktig del av varje möte - liksom kreativiteten i upplägget av scenprogrammet. Jon har utvecklat en metod för en professionell förberedelse med personlig kontakt med alla medverkande och gäster på scenen som säkerställer deras trygghet och uppgift i helheten.
Jon har en omfattande erfarenhet av event och kan också bidra med att kvalitetssäkra exempelvis bildspel och teknik. 

Ex på video Jon kring medarbetarskap och ledarens roll 

Tyvärr hittades ingen föreläsare.