Holmbergs Talare - Goda relationer Goda resultat
Marianne Holmberg

Jon Forsell

Förfrågan

Jon Forsell är beteendevetare och utvecklingskonsult. Han hjälper människor att utveckla och förändra sin verksamhet eller förbättra sin kommunikation. Han talar gärna kring något av följande teman; 
Utveckling och förändring, gruppers utveckling, jämställdhet, kreativitet. 

Jon är också moderator, leder workshops och panelsamtal använts i olika sammanhang  ex när  det handlar om Regionutveckling, jämställdhet . näringsliv, galor och temadagar.
Jons roll är inte att vara i fokus - det är budskapet, gäster och publik som ska lyftas fram. Med värme och proffesionalitet ser Jon till att budskapet  når fram till åhörarna. Han deltar aktivt i utformningen av upplägget, förbereder alla medverkande och sammanställer tekniska krav, bildspel etc.

 

 


Jon är som föreläsare tydlig engagerad och roligt . Han gör det komplexa begripligt, konkret och tankeväckande. 

Jon tycker att människor  och är en  hängiven lyssnare. Hans förmåga att lyssna ger bra förutsättningar för att leda workhops, intervjuer och panelsamtal.

Han har gjort uppdrag för bl.a. SelmaSpa+, Karolinska Institutet, Sweco och Örebro Promotion/Handelskammaren Mälardalen. 

Tyvärr hittades ingen föreläsare.