Holmbergs Talare - Goda relationer Goda resultat
Marianne Holmberg

Jonas Forsman

Förfrågan

Jonas Forsman driver företaget Axier Technologies och har jobbat med internetrelaterad affärsverksamhet sen mitten av 90-talet. Idag bygger han och hans företag webbsidor med fokus på företagets affärsnytta. Det ska löna sig som en kalkylerad investering att satsa på Internet. Verksamheten vänder sig mot alla typer av företag och Jonas Forsman kan också föreläsa om vilka vinster som kan göras genom en medveten satsning på Internet. Nya intäktströmmar, minskad administration, enklare kundkontakter är några områden som han behandlar. Konkreta lösningar kring bokningar, anmälningar, betalningar, projektplatser och enkla kontaktytor är några av de frågor som Jonas ofta får besvara.

Föreläsningar kan också anpassas till it och webutveckling inom offentlig verksamhet.Jonas berättar också gärna om de misstag som ofta görs när företag börjar arbeta med internet och hur dessa misstag kan undvikas. Hur ska ett företag positionera sig och vilka domäner skall man betala för? Vad är en "lagom" webbplats? Hur definierar man detta? På vilket sätt hittar kunder ert företag och vad kan man göra för att det ska bli enklare? Jonas är en klok och insiktsfull problemlösare som med enkla ord kan förklara Internets möjligheter även för den oinvigde.

Tyvärr hittades ingen föreläsare.