Holmbergs Talare - Goda relationer Goda resultat
Marianne Holmberg

Jonas Fröberg

Förfrågan

Skådespelare, pjäsförfattare och konsult

I sina uppskattade seminarier arbetar Jonas Fröberg med kreativa och konstnärliga tekniker såväl som coachning. Att alla ska få pröva är en grundläggande princip. Denna upplevelsebaserade metod är naturlig inom de konstnärliga yrkena. Det visar sig att även vuxna uppskattar när han förmedlar vetenskap levande och enkelt: "Äntligen förstår jag det här!" har han hört ett antal gånger. Jonas Fröberg har tilldelats Västra Götalands Kulturstipendium 2011.Vad är Spira?
Teater Spira är en fri professionell teatergrupp som bildades år 2000. Grundidén är att skapa teater som känns viktig, teater i vid bemärkelse som är konstnärligt och produktionsmässigt gränsöverskridande. Det kan innebära att vi blandar teater med dans, finkultur och show, och att vi utforskar mötet mellan samtal, andakt och teater.

Ex på tema : New Publik management - konsekvens av vad som nu sker inom skola och vård när dessa verksamheter styrs av ekonomer och nyckeltal. Med konkreta exempel från skola och vård. Vad kan vi göra åt det? Tre konkreta förslag.

Skoltrötta ungdomar - Vad funkar i skolan och vad funkar inte? Forskning och konkreta erfareheter fram arbete med skoltrötta ungdomar.

Utifrån ny bok Att inspirera skoltrötta- genom ett personligt bemötande och skrivande som kommer ut på Studentlitteratur i september 2014. 


"Stor talang …intensitet och scennärvaro"
                                 Kalle Malmstedt, G.T

 Ett så påtagligt flöde av sinnessjuk värme att det helt enkelt inte gick att värja sig.
Det är knappast falsk marknadsföring att påstå att Jonas Fröberg har genialitet i övermått"
Johan Hilton, Nöjesguiden

Tyvärr hittades ingen föreläsare.